[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 เอกสารดาวน์กลุ่มงานยุทธศษสตร์และการพัฒนา

ที่ รายการ Download
11 แผนการตรวจราชการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
10 แบบฟอร์ม กศน.-กผ-03 ปีงบประมาณ 2563 Update 4 ตุลาคม 2562 Download
9 แผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  Download
8 การของบประมาณสำหรับสอนคนพิการ Download
7 แบบจัดทำคำของบประมาณ ปี 2563 อำเภอ Download
6 แบบสรุปสำรวจข้อมูล อาชีพระดับสูง เดือน มกราคม 2560 Download
5 แบบสรุปสำรวจข้อมูล อาชีพระดับสูง เดือน ธันวาคม 2560 Download
4 ฟอร์ม กศน-กผ-03 (61-62) Update 26 พฤศจิกายน 2560 Download
3 คู่มือ+แบบรายงานผลการส่งเสริมและสนันสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 Download
2 แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรการฝึกอาชีพ ระดับขั้นสูง 9 พ.ย.2560 Download
1 แบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย Download


เข้าชม : 964
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05