[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

ที่

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

1

 คำร้องขอย้ายพนักงานราชการ

 Dowload

2

 หนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงาน

 Dowload

3

คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรใหม่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 Dowload

4

 ใบลาป่วย

Dowload 

5

ใบลาพักผ่อน 

Dowload 

6

ใบยกเลิกวันลา 

Dowload 

7

บท.ขอหนังสือรับรองเงินเดือน ค่าตอบแทน 

 Dowload

8

 หนังสือขอลาออกจากราชการ

 Dowload

9

 

 

 


เข้าชม : 245
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05